SÅNGENS MAGI

 

  Välkommen till ett möte med rösten som vägvisare.

 Vi utforskar olika ursprungliga röstuttryck, såsom fri toning,

mantrasång, jojk och övertonssång.

 Dessa uttryck har skapats inom olika taditioner och har alla en

gemensam utgångspunkt i glädjen och nyttan av att uttrycka

sig med sin röst och kommunicera. I vissa uttryck för att          meddela   sig med omgivningen, i andra uttryck för att skapa inre balans och närvaro.

Innehåll: Medveten Andning, Rörelse,Röst, Meditation.

 

 Med vår unika röst kan vi upptäcka delar av oss själva i ett kreativt och öppet

 sammanhang, där alla röster ryms.

 En utgångspunkt är en vilja att utforska röstrummen inom dig, att ge dig ut på en 

 upptäcktsresa med rösten som verktyg i en tillåtande miljö.

 Medveten Andning är en grund för din unika röst. I samverkan med rörelse och fri 

 toning kan vi finna en väg till avspänning och närvaro där rösten finner sitt sanna

 uttryck.

                                     UPPLÄGG

  Vi startar dagen med en lekfull presentation och rogivande andningsövningar.

  Självmassage i kombination med toning, där vi tonar in olika delar av oss själva.

  Röst och rörelse i mjuk kombination.

  Därefter träder vi in i de olika röstliga uttrycken från flera traditioner, se ovan.

  Meditation i samklang med mantrasång.

  Viss teori kring andning och sång förmedlas också under dagen. Kompendium ingår.

  

  

 

 

 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.