KÖR SOM BERÖR - Sång som   Friskvård för kvinnor

 

 Hösten 2019 med start 13 oktober i Visby, Orionskolan

 

 

 

 

 Efter 12 år i västra Sverige har jag nu återvänt till min hemö Gotland med nya erfarenheter i bagaget. Under dessa år har jag utvecklat och fördjupat mig i sångens betydelse för hälsa och välbefinnande.

 Se gärna filmen som finns länkad till på startsidan uppe till höger.

 Grunden ligger i vår Medvetna Andning. I kombination med övningar i Rörelse och Fri toning utforskar vi röstens möjligheter i en generös och tillåtande miljö. Alla röster är vackra när de hämtas från det inre, utan tanke på prestation och bedömande. Här finns också utrymme för reflektion och kontemplation genom meditativa sånger i stillhet.

 Vi hämtar sånger från olika kulturer, livsbejakande och lustfyllda, då vi övar oss i lyssnandets och uttryckandets konst, att tillsammans skapa toner och klanger. Vi övar in sångerna på gehör, du behöver inte kunna läsa noter.Berörande för kropp och själ.

 Denna körverksamhet riktar sig till kvinnor. Jag upplever att vi behöver mötesplatser för att stärka och uppmuntra varandra, våga höras. I sången hittar vi ett uttryck som också kan ge avtryck i våra vardagsliv. Kraft och mod, glädje och lust!

                                        Varmt Välkommen!

  Birgitta Thole, mobil 073 1568787

  Plats: Visby, Orionskolan

  Start: 13 oktober  2019

  Terminsavgift: 850 kr (7 ggr)

  Anmälan till Vuxenskolan, Visby                    Tel:0498 205070 eller gotland@sv.se