Glädje och styrka finns i varje människa, sången kan vara en väg dit.

Körsång synkroniserar sångarnas andning o hjärtrytm.  Forskaren Björn Vickhoff i samarbete med pianisten Rickard Åström visar detta i nedanstående film, där jag medverkar som sångare:

 htpss\\www.youtube.com/watch?v=Q_SrlQdKNU0 

 

2018-12-09

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

SONGFULNESS  Studiecirkel, Vänersborg och Spekeröds Prästgård. Se mera info under fliken med samma namn .

2018-09-18

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Nyhet

2018-03-13

 

2018-02-16

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

2015-03-20

 "FÖR KÄRLEKEN"-Läkande Körsång

Nu är den klar!

Ett spännande projekt i samarbete med fina sångare och musiker.         Ett koncept för din kör. Utgiven i mars 2017.Se under fliken CD-utgåvor.

2015-02-14
2013-01-14

VÄLKOMMEN TILL IB MUSIMA - FÖRETAGET MED  RÖST OCH MEDVETEN ANDNING I FOKUS (english version further down)

 

MEDVETEN ANDNING är en god grund för din naturliga röst. Genom att andas i samklang med din egen rytm befrämjas blodcirkulation, syretillförsel och avspänning. I ett avslappnat tillstånd skapar du möjlighet för din egen, naturliga röst att frigöras. Andning-Röst-Rörelse, en kombination som ger goda hälsoeffekter.  En annan effekt är den glädje och närvaro  som uppstår i det gemensamma upplevelsen   av klingande toner.  Ett inspirerande verktyg för friskvård.

 

IB MUSIMA erbjuder SÅNG  och RÖSTVÅRD i kombination med MEDVETEN ANDNING  för dig som känner lust att utveckla din röst i en tillåtande och prestationsfri miljö.

IB MUSIMA erbjuder också MASSAGEBEHANDLINGAR kombinerat med Medveten Andning.

 

WELCOME TO IB MUSIMA - a company where focus lies on Conscious Breathing combined with Your Singing Voice.

A tool for joy, balance and healthcare.

IB MUSIMA offers tools for personal development in a joyful and allowing environment. 

Everybody´s voice is unique and when you express yourself from your heart you get in touch with your own ability and your true expression. 

A brilliant tool for healthcare and balance!