Glädje och styrka finns i varje människa, sången kan vara en väg dit.

Körsång synkroniserar sångarnas andning o hjärtrytm.  Forskaren Björn Vickhoff i samarbete med pianisten Rickard Åström visar detta i nedanstående film:

 htpss\\www.youtube.com/watch?v=Q_SrlQdKNU0 

 

 SÅNGEN BÄR VINGAR - Hur påverkas vår vardagshälsa av Medveten Andning och Sång?  

Viges gård, södra Gotland 30/6-1/7.

se kursverksamhet i menyn.

 

 

2015-03-20

 "FÖR KÄRLEKEN"

en cd-skiva under inspelning, ett spännande projekt i samarbete med fina sångare och musiker. Ett koncept för din kör! Beräknad utgivning i mars 2017.

2015-02-14
2013-01-14

VÄLKOMMEN TILL IB MUSIMA - FÖRETAGET MED  RÖST OCH MEDVETEN ANDNING I FOKUS (english version further down)

 

MEDVETEN ANDNING är en god grund för din naturliga röst. Genom att andas rytmiskt och grundligt befrämjas blodcirkulation, syretillförsel och avspänning. I detta tillstånd skapar du möjlighet för din egen, unika röst att frigöras. Andning-Röst-Rörelse, en kombination som ger goda hälsoeffekter!  En annan effekt är den glädje och närvaro  som uppstår i det gemensamma upplevelsen   av klingande toner.  Ett inspirerande verktyg för friskvård!

 

IB MUSIMA erbjuder SÅNG  och RÖSTVÅRD i kombination med MEDVETEN ANDNING  för dig som känner lust att utveckla din röst i en tillåtande och prestationsfri miljö!

IB MUSIMA erbjuder också MASSAGEBEHANDLINGAR kombinerat med Medveten Andning och balanserande Toner/Klanger.

 

WELCOME TO IB MUSIMA - a company where focus lies on Conscious Breathing combined with Your Singing Voice.

A tool for joy, balance and healthcare.

IB MUSIMA offers tools for personal development in a joyful and allowing environment. 

Everybody´s voice is unique and when you express yourself from your heart you get in touch with your own ability and your true expression. 

A brilliant tool for healthcare and balance!