SONGFULNESS

                     Andning - Röst - Rörelse        

            tre livgivande komponenter i samspel 

VÄNERSBORG, 6 onsdagar kl 17-19.15 med start 13 februari, anm. till www.studieframjandet.se eller 0521 12120  Kostnad 950 kr

SPEKERÖDS PRÄSTGÅRD, 4 måndagar kl 18.30-21 med start 4 februari. Anmälan till musima51@gmail.com eller 073 1568787 senast 27 januari.

Kostnad: 900 kr

 

  INNEHÅLL:

             Medveten Andning, praktik och teori

             Fri toning

             Din egen ton / hjärtats ton

             Sånger som berör

             Befrämjande rörelser hämtade ur yoga

             Meditation

             Sångens betydelse för hälsan

             Skratt och Glädje

 

 

 

  

    

ANDNING - RÖST - RÖRELSE, en kombination som i medvetenhet ger tydliga hälsoeffekter.

Medveten andning är en god grund för närvaro och sinnesro. I ett sådant tillstånd får du en nyckel till din naturliga, avspända röst, i sång så väl som i tal.

Att använda din röst för att skapa kontakt med alla delar av ditt väsen är ett verktyg som är unikt! Genom övningar som vidgar röstrummet  ut i hela din kropp skapar du vibrationer i inre organ och ökar närvaro och medvetenhet samtidigt som blodcirkulation och avspänning befrämjas. Ett verktyg som gagnar både kropp och själ. Andning och hjärtverksamhet har en direkt koppling till röstens kvalitet i tal och sång, ett stressreducerande verktyg.

Sång i grupp är befrämjande på många sätt.  Gemenskap, glädje och samarbete ger kraft och när tonerna blandas från alla olika, unika röster uppstår närvaro av bästa slag! Tillsammans kan vi åstadkomma  mycket!

Musikens kraft är unik, musik berör de allra flesta människor. Genom att utveckla din musikaliska ådra genom sång i gemenskap med andra, utan prestationskrav , kan du vidga både livskvalitet och glädje i ditt liv!

 Utlåtanden från några deltagare:

Uppfylld av ny kraft och stärkande sång under medryckande och professionell ledning! Marita Dahlby, yogalärare i Visby

Tack för underbar friskvårdshelg under professionell ledning!       Siv Bendelin, rektor för särskolan i Visby

Mycket nöjd! Professionellt och lärorikt. Yvonne Nilsson, massageterapeut i Oskarshamn

Lärorikt, avslappnande. Övningarna i Medveten Andning har jag glädje av i min vardag och märker skillnad när jag övar med min kör. Tack! Ulrika Wågerud, Oskarshamn

 

SÅNGEN BÄR VINGAR

MEDVETEN ANDNING

PULS,RYTM,DJUP

VILA FÖR ALLA SINNEN.