UNDERHÅLLNING - SAMSÅNG

   

 

 

         Sång som friskvård - ett koncept som används alltmera i vår numera upptagna vardag. Grunden till både vår talade och vår sjungande röst, ligger i en fungerande andning. När vi andas lugnt och stillsamt befrämjar vi kroppens lugn och rosystem, vilket är välgörande för både kropp och själ, då kan vi också lättare både tala och sjunga med vår naturliga röst. Läs gärna mera om det under fliken Sång som friskvård.

 Jag har under många år erbjudit sångstunder till olika grupper, där vi sjunger sånger ur den svenska visskatten tillsammans och där jag också framför några sånger ur egen kista och även andra som berört mig genom livet. Vi brukar inleda med en stunds enkla andningsövningar för att hitta in till den avslappnade rösten. Min tanke är att alla kan sjunga om man bara får möjlighet i en tillåtande och gemenskapande miljö.                                         Dessa stunder brukar uppmuntra till samtal och hågkomster som aktiveras genom sånger som känns bekanta och kan vara kopplade till minnen, något som kan väcka tankar och känslor till liv.

 

Bokning till 073 15687687 Birgitta Thole, Visby

Kostnad: Det kommer vi överens om utifrån möjligheter.