WORKSHOPS / KURSER

 

 SKRATT OCH SÅNG, HUR HÄNGER   DET IHOP?

  Medicin för kropp och själ

 i en inspirerande   workshop.

 Pauline Salzer Skrattcoach

 Birgitta Thole  Musikhandledare

 

 Välkommen till en lekfull   upptäcktsfärd.

  Skratt kan lösa upp spänningar och

 frigöra sångens flöde.

 

  Denna kurs flyttas till hösten 2020.

  Lokal: Artillerigatan 8, Visby

  Kostnad: 600 kr inkl frukt och en      underbar tårta.

  Anmälan: Birgitta Thole

  mobil 073 1568787/   musima51@gmail.com

  plusgiro 615 77 56 - 5     B.Thole 

  www.musima.se